Geschiedenis

Het Joshua Project, Jeffrey’s bay (Zuid-Afrika) is als initiatief van locale mensen gestart als dag-opvang voor kwetsbare kinderen waarvan sommigen op straat leefden. Dagelijks werd een warme maaltijd aangeboden aan ongeveer 70 kinderen. Daarna kwam er gelegenheid tot douchen en werden er activiteiten georganiseerd. Nu is een belangrijk deel van het programma onderwijs op verschillende manieren en niveaus. Het totaal van activiteiten wordt samen gevat met het acroniem: MEND(Mentoring, Education, Nurturing, Discipling)

Drop-In Centrum

Het Joshua Project als Drop-In-Centrum in Jeffrey’s Bay/ Humansdorp

Een Drop-In-Centrum is een centrum dat voorziet in dag opvang voor kwetsbare kinderen. Deze centra zijn centraal gelegen nabij de huizen/shacks en scholen.

De bedoeling van deze voorziening is tegemoetkomen aan de emotionele, lichamelijke en sociale ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

Kinderen worden voorzien van de volgende diensten:
Voedsel verstrekking (ontbijt, lunch en snack)
Wasgelegenheid voor kleding (bijvoorbeeld wasteilen, waslijnen, waspoeder, etc.), indien nodig
Assistentie bij persoonlijke hygiëne (douche voorziening, zeep, deodorant, handdoeken etc.) waar nodig
Onderwijs,  de 20 kinderen die het  ochtend programma volgen, krijgen 4 ochtenden per week les van een gekwalificeerde leerkracht; huiswerk begeleiding is een belangrijk onderdeel van het middag programma

Een Drop-In-Centrum kan ook beschreven worden als een oor, een oog en een helpende hand.
Joshua Project is 5 dagen per week open van 8:30- 17:00 en wordt bemand door een team van permanente- en tijdelijke vrijwilligers dat voorziet in assistentie, informatie, advies en medeleven, counseling voor kinderen die op straat leven en kinderen die niet meer naar de reguliere school gaan.

Een Drop-in-Centrum mag elk van de volgende programma’s aanbieden afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de kinderen. Ons centrum voorziet in:

 • Begeleiding, counseling en psychosociale ondersteuning
 • Sociale aardigheden en life skills
 • Onderwijs programma’s
 • Ontspanning
 • Vakantieschool programma’s
 • Eerste gezondheidszorg in samenwerking met de lokale gezondheidskliniek
 • Rapportage en verwijzing van kinderen naar maatschappelijk werk.
 • Aanmoedigen van het in stand houden en hereniging van gezinnen
 • Computer vaardigheid
 • Preventie en vroegtijdig ingrijpen

Het is de wens en focus van het Joshua Project te voorzien in een liefdevolle en zorgzame omgeving die alle bovengenoemde diensten en ondersteuning aanbiedt voor kwetsbare kinderen om hun vaardigheden te vergroten.

Wij gebruiken hiervoor M.E.N.D ( Mentoring, Educating, Nurturing and Discipling)

Daarnaast verzorgt het team 5 middagen in de week een afwisselend programma voor de kinderen die wel naar de reguliere school gaan met als doel:

 • Kinderen vertrouwd te maken met de Heer Jezus, de Bijbel en Bijbelse waarden en normen
 • Een relatie met de kinderen en hun ouders opbouwen zodat we preventief kunnen ingrijpen in zorgwekkende situaties
 • Te assisteren met huiswerk en taken zodat hun schoolprestaties vooruitgaan en zij kunnen werken aan hun toekomst

Dit doen wij door het geven van bijbelonderwijs, sport, spel, uitjes, maatschappelijke taken, kookles, timmer les

Ook bieden wij voor de 16+ leerlingen een training aan die hen klaar maakt om aan het werk te gaan: Work for a Living waarbij zij leren hoe te solliciteren, om te gaan met hun baas, collega’s en klanten: werk ethiek.