Gebed

Gebed is de motor waarop het Joshua Project draait.

Bid voor:

  • Versnellen van het proces om de containers met 2 klaslokalen, kantoor en sanitaire ruimte in gebruik te kunnen nemen.
  • De relatie met Social Development en goodwill voor de “gezondheidsverklaring” i.v.m. het in gebruik nemen van de containers.
  • Nieuwe vrijwilligers en teamleden;
    Op het ogenblik bereiden Gijs en Marieke zich voor op een oriëntatie zendingsbezoek aan Joshua Project Jeffrey’s Bay in juli /augustus 2023. Wilt u mee bidden voor Gods leiding?