Financiëel


De ANBI status is door de belastingdienst toegekend,
dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.
(RSIN nummer: 860117807)
Via ons rekeningnummer: NL10 ABNA 0863991408
tnv Stichting Joshua Project Nederland


                

Bedrag

Hartelijk dank voor uw donatie!