Beloningsbeleid

De beleidsbepalers (bestuursleden) van Joshua Project Nederland ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, niet voor verrichte taken of functies. Geen van de (bestuurs) leden ontvangt dus enige vergoeding voor het werk dat voor de stichting Joshua Project Nederland wordt uitgevoerd.