Beleidsplan

Beleidsplan Joshua Project Nederland    juli 2019

Inleiding

Africa Inland Mission heeft aangegeven de sponsors en de fondsen te willen overdragen omdat de twee ex  medewerkers geen deel meer uitmaken van AIM wegens permanente terugkeer naar Nederland. Joshua Project Nederland wil zich inzetten, om door middel van sponsors en acties, Joshua Project Zuid Afrika bestaande uit Joshua Project Jeffreys Bay  en Joshua Project Humansdorp,  financieel te ondersteunen. Maar ook  door het werven van studenten/vrijwilligers, het lokale team te versterken.

Swot analyse:

Sterke kanten

  • Gemotiveerd bestuur
  • Kennis van de geschiedenis en actuele situatie op Joshua Project Zuid Afrika
  • Er zijn al 10 vaste sponsors die worden overgenomen vanuit AIM Nederland
  • Op de bankrekening van AIM staat al een bedrag gereserveerd voor Joshua Project Zuid Afrika

Zwakke kanten

  • Wij beginnen als kleine organisatie

Kansen

  • Door middel van PR, de bekendheid van Joshua Project Zuid Afrika vergroten
  • Wij hebben een flinke achterban en verwachten een groeiend aantal sponsors.
  •  Wij willen de mogelijkheden tot crowdfunding gaan benutten
  • Meer mogelijkheden om vrijwilligers en studenten te werven

Bedreigingen

  • Afhaken bestaande sponsors

Missie

Joshua Project Nederland is  ontstaan vanuit de behoefte om de kinderen op Joshua Project  Zuid Afrika, te ondersteunen vanuit Nederland. Wij zijn een stichting met christelijke signatuur en willen op een integere manier een goed rentmeester zijn van de fondsen die ons worden toevertrouwd.

Visie

Korte termijn:

Het helpen realiseren van een geschikt gebouw plus inrichting voor de locatie Humansdorp.

Lange termijn:

Om nog meer kinderen te bereiken, een van de middelen daartoe is het opzetten van drop-in-centers op nieuwe locaties

Strategie

Joshua Project biedt stageplekken voor studenten onder andere  Social Work, , PABO, Sociologie  en kinderwerkers, De waarde van vrijwilligers is onschatbaar, zowel voor henzelf als voor het project en  ter ondersteuning van de lokale medewerkers. Wij willen onze website breed promoten, actief sponsors gaan werven, contact zoeken met scholen. Vrijwilligers en studenten worden vanuit Nederland voorbereid op het omgaan met cultuurverandering, situaties in de townships, veiligheid, gedrag en achtergrondsituaties van de kinderen.Ook informeren we de sponsors door middel van  nieuwsbrieven, Social Media en de website

Doelstelling

Wij willen mede ervoor zorgen dat Joshua Project  Zuid Afrika zich kan ontwikkelen zodat zij een groeiend aantal kinderen kunnen helpen met M.E.N.D (Mentoring, Education, Nutritioneel, Discipling) Doel hiervan is om  de kinderen te doen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die op hun beurt hun eigen omgeving positief beïnvloeden.